Jeg vil bygge nyt hus

Når du går med planer om at bygge nyt hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Forholdene kan have betydning for dine planer og muligheder.

ANSØG VIA BYG OG MILJØ

 

Før du går i gang

Orienter dig i bygningsreglementet
Find kommuneplan og evt. lokalplan/byplanvedtægt
Undersøg om din grund er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer
Find eventuelle servitutter
Forhåndsdialogmøde
Find en god byggerådgiver
Husk dine naboer
Partshøring
Send en komplet ansøgning første gang
Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Undervejs i dit projekt

Startmelding
Husk dine naboer

Når dit projekt er færdigt

Færdigmelding
BBR-meddelelse