Jeg vil bygge nyt hus

Når du går med planer om at bygge nyt hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Forholdene kan have betydning for dine planer og muligheder.

Ansøg via Byg og Miljø

 

Før du går i gang

Orienter dig i bygningsreglementet.
Find kommuneplan og evt. lokalplan/byplanvedtægt.
Undersøg om din grund er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.
Find eventuelle servitutter.
Forhåndsdialogmøde.
Find en god byggerådgiver.
Husk dine naboer.
Send en komplet ansøgning første gang.
Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder.

Undervejs i dit projekt

Startmelding.
Husk dine naboer.

Når dit projekt er færdigt

Færdigmelding
BBR-meddelelse