Spring til indhold

Jeg vil bygge et skjul eller skur til affaldsbeholdere

Overvejer du at bygge et skjul eller skur til dine affaldsbeholdere? Så læs mere om reglerne her.

Affaldsskjul, grønne hegn og vejforhold

De nye beholdere til genanvendeligt affald betyder flere beholdere på din grund, som du måske ønsker at gemme lidt væk. Beholderne er designet til at stå ude i alt slags vejr, og du behøver derfor ikke at etablere skur. Overvejer du alligevel at etablere skur eller affaldsskjul, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

 

 

Affaldsskjul eller skur

 • Et lukket affaldsskjul/skur med tag bliver betragtet som en bygning og kan have en indflydelse på bebyggelsesprocenten på din ejendom.
 • Hvis der er en lokalplan for dit område, som beskriver en vejbyggelinie på typisk 5 meter fra vejskel betyder det, at et lukket affaldsskjul/skur skal opføres min. 5 meter fra vejskel. Alternativt skal du ansøge om dispensation fra lokalplanen. En sådan dispensation skal være begrundet med at der ikke er andre muligheder på grunden.
 • Ved bevaringsværdige bygninger skal du orientere dig i gældende lokalplan ift. krav om materiale- og farvevalg på affaldsskjulet.
 • Når du beregner plads til affaldsbeholderne, skal du være opmærksom på at indregne plads til flere beholdere, da kravet til hvad der skal sorteres fra kan blive ændret. Fx forventes det at du inden for de nærmeste år også får mulighed for at sortere madaffald fra, hvilket kan betyde en beholder mere.
 • Hvis du gerne vil bygge et skur til affaldsbeholderne, skal du orientere dig via nedenstående link:

Jeg vil bygge carport, udhus, drivhus mv.

 

Grønne hegn

 • I Kommuneplan 2021 er en af retningslinierne, at der skal være grønne hegn mod offentlig vej og sti – og det vedrører derfor hele kommunen. Herudover kan det være præciseret i lokalplaner m.v. Orienter dig derfor i lokalplanen for dit område.
 • Kommunen har i 2019 vedtaget ”Strategi for smukke, grønne veje”, som skal sikre oplevelsen af grønne veje i kommunen. Her er formålet, at sikre det grønne vejbillede og undgå for store belægningsarealer i forhaverne.
 • Et affaldsskjul uden tag f.eks. konstrueret i træ betragtes som fast hegn. Du kan overholde krav om begrønning af faste hegn mod vej og sti ved at sætte skjulet 80 cm bag vejskel, og ved at plante en hæk foran skjulet - 40 cm bag vejskel. Alternativt skal ansøges om dispensation.
 • Et fast hegn kan maks. være 1,8 meter højt – der kan dog være et lokalplanmæssigt krav om maks. 1,2 meter mod vej. 1,2 meter er nok til at dække affaldsbeholdere, da de måler ca. 1,1 meter i højden.
 • Se evt. illustration af indkørsel med affaldsskjul.
Indkørsel med affaldsskjul

 

Vejforhold

 • Du har som grundejer, i henhold til de fleste lokalplaner, typisk ret til en 4 meter bred overkørsel, dvs. et belagt område med en i vejkanten nedsænket kantsten. Vær opmærksom på at der i nogle områder kan være regler, så orienter dig i lokalplanen for dit område. Alternativt skal du ansøge om dispensation, hvor forvaltningen administrativt kan tillade en begrundet ansøgning op til 5 meter.
 • Maks. afstand fra vejskel (typisk er skellet placeret i bagkant fortov) til affaldsbeholdere er 20 meter, hvis skraldemanden skal tømme dem. Affaldsbeholdere kan placeres længere væk, men så skal du selv køre dem frem til afhentning på dagen for tømning.
 • Der er krav til placering af affaldsbeholderne både til adgangsvej og standplads (hvor beholderne står). Kravene går bl.a. på jævnhed på belægning, lys m.v.

  Er du i tvivl om, hvordan du skal placere de nye beholdere, så se læs nedenstående: 

Krav til adgangsplads og standplads ​

Du kan også finde de præcise krav til placering af beholdere i kommunens affaldsregulativ bilag 1:

Regulativ for husholdningsaffald 2022

 

 • Du kan læse mere om ændring af indkørsel i ”Det gælder for din indkørsel"
Det gælder for din indkørsel