Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Ansættelse af flygtninge og familiesammenførte i IGU-forløb - med udbetaling af bonus
1. juli 2016 trådte en ny ordning i kraft for virksomheder, der gerne vil ansætte flygtninge. Ordningen hedder IGU eller Integrationsgrunduddannelsen. I et IGU-forløb ansættes en flygtning til egu-satser/elevløn i et kombineret virksomhedspraktik- og uddannelsesforløb med en varighed på to år. Virksomheden får udbetalt en bonus på op til 40.000 kr.

Læs mere om IGU:

Integrationsgrunduddannelsen (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Kontakt
Vil du vide mere om mulighederne for at ansætte en flygtning, kan du kontakte 

Rudersdal Rekruttering på 4611 3130.

Telefontider
Mandag-onsdag 10.00-15.00

Torsdag 10.00-17.00

Fredag 10.00-13.00