Ind- og udflytning af ældre- og plejebolig

Hvis du flytter fra din nuværende lejebolig til en ældrebolig eller plejebolig, skal du stadig betale husleje i opsigelsesperioden i din nuværende bolig. Det betyder, at du i en periode kan risikere, at skulle betale husleje for begge boliger.

Hvis du bor i ejerbolig, kan du også komme til at betale husleje begge steder, indtil du har fået solgt din bolig.

 

Frister for at takke ja eller nej til bolig

Hvad er fristen, når jeg får tilbudt en plejebolig?
Hvad er fristen, når jeg får tilbudt en ældrebolig?
Hvad er fristen, når jeg får tilbudt en pensionistbolig?