Spring til indhold

Hvorfor og hvordan skal kloakkerne klimatilpasses?

Kort som viser de 13 områder kommunen er delt op i

Kortet viser de 13 områder i Rudersdal Kommune, hvor kloaksystemet skal renoveres og klimasikres.

Rudersdal Kommune står over for en omfattende klimatilpasning og renovering af kloaksystemet, der er gammelt og ikke stort nok til de regnmængder, vi oplever i dag.

De mange overløb med spildevand gennem årene har belastet vandmiljøet. Vejlesø, Furesøen og Søllerød Sø er eksempler på, hvor vandkvaliteten er dårlig, og dyre- og planteliv har det skidt.

Det skal der gøres noget ved.

En enig kommunalbestyrelse besluttede derfor i 2017, at kloaksystemet i hele Rudersdal Kommune skal klimatilpasses og renoveres, så det bliver klar til fremtidens vejr, og søerne over tid kan få det bedre.

Novafos og kommunen har siden samarbejdet om analyser og planlægning med henblik på at tage gode beslutninger om fremtidens kloaksystem.

Fortid og fremtid for kloakkerne