Spring til indhold

Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom

Er du sygemeldt, og ved du, at det kommer til at vare mere end otte uger, skal du indgå i et opfølgningsforløb på Jobcenteret.

Du kan som lønmodtager vælge en tidlig opfølgning på din sygdom, også kaldet Fast track, hvor du får en samtale på Jobcenteret senest to uger efter, du har anmodet om Fast track. 

Du og din arbejdsgiver kan også søge om refusion af din løn for de dage, du har sygefravær.

Tidlig opfølgning for syge lønmodtagere – Fast track

Hvem kan få Fast track?

Sådan får du Fast track

Hvad indebærer Fast track?

Fast track er frivilligt

Spørgsmål om Fast track?

Sådan foregår opfølgning ved længerevarende sygdom

Forventer du at være syg i mere end otte uger?

Du overgår til jobafklaring efter 22 ugers sygemelding

Du har ret til at afvise lægebehandling

Du kan miste retten til sygedagpenge

Standby-ordning for alvorligt syge

Hjælp til transport

Aftale om refusion af løn ved sygdom

Sådan søger du og din arbejdsgiver refusion

Hvornår kan din arbejdsgiver få refusion?

Hvor længe kan din arbejdsgiver få refusion?

Hvor meget kan din arbejdsgiver få i refusion?

Få råd og vejledning

Baggrundsinformation

Info om sygedagpenge

Vil du yderligere information om sygedagpenge, kan du læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sygedagpenge

 

Om sygemeldinger på borger.dk

Borger.dk har yderligere information om sygemeldinger og sygedagpenge for lønmodtagere, selvstændige og ledige.

Er du syg?

 

Klagemulighed

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder vores afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.