Spring til indhold

Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom

Er du sygemeldt, og ved du, at det kommer til at vare mere end otte uger, skal du indgå i et opfølgningsforløb på Jobcenteret.

Du kan som lønmodtager vælge en tidlig opfølgning på din sygdom, også kaldet Fast track, hvor du får en samtale på Jobcenteret senest to uger efter, du har anmodet om Fast track. 

Du og din arbejdsgiver kan også søge om refusion af din løn for de dage, du har sygefravær.

Tidlig opfølgning for syge lønmodtagere – Fast track

Sådan foregår opfølgning ved længerevarende sygdom

Aftale om refusion af løn ved sygdom

Baggrundsinformation

 • Info om sygedagpenge

  Vil du yderligere information om sygedagpenge, kan du læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Sygedagpenge

   

  Om sygemeldinger på borger.dk

  Borger.dk har yderligere information om sygemeldinger og sygedagpenge for lønmodtagere, selvstændige og ledige.

  Er du syg?

   

  Klagemulighed

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

  Hvis vi fastholder vores afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.