Hvis du er i akut bolignød

Er du pludselig blevet boligløs, kan vi måske hjælpe dig.

Ved meget akut bolignød kan hjælpen være en anvisning til en midlertidig bolig, som fx et pensionat eller hotel, hvor du selv betaler lejen. Du skal selv finde en permanent bolig. Kun i helt særlige tilfælde er der mulighed for, at vi kan hjælpe dig med at finde en permanent bolig.

Rudersdal Kommune kan ikke akut hjælpe dig med en bolig, hvis du er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem.

Om akut boligbehov

Du er husvild og mangler akut en bolig
Hvem kan få hjælp til at finde en permanent bolig
Din ansøgning
Fordeling af ledige boliger
Går det efter tur på boliglisten?
Hvis du siger nej til et boligtilbud