Spring til indhold

Håndtering af husstandens spildevand i kloakeret opland

På denne side kan du læse mere om typer og krav til afledning af spildevand fra dit hus og din grund i kloakeret opland.

Som grundejer har du ansvar for at spildevandet fra din husstand afledes korrekt. Bor du i et kloakeret område, skal kloakken på din grund være tilpasset kloakeringsformen i dit område.

Kloakeringsformen i dit område enten være et fællessystem, hvor regn- og spildevand afledes samlet, eller et separat system hvor regnvand og spildevand afledes i hver sit rør. Herudover kan der være blevet givet tilladelse til at nedsive regnvand på egen grund.  Som grundejer er det dit ansvar, at dit regnvand og spildevand afledes i overensstemmelse med kloakeringsformen i dit område.

Bor du i Holte-området?

Bor du i Holte, Dronninggård eller Øverød, og skal du alligevel have foretaget gravearbejde, kloakarbejde eller anlægsarbejde på din grund, kan du med fordel adskille dit regnvand og spildevand i to separate rør til skel. Anbefalingen skal ses som et ønske om at minimere dine udgifter ved et eventuelt fremtidigt påbud om adskillelse af regn- og spildevand i området. Det anbefales dog, at du afventer meddelelse om, at Novafos’ separering af spildevandsanlæggene i vejen påbegyndes, inden omstillingen til separatkloak udføres på egen grund.

Fremtidens kloaksystem i Rudersdal

Dine kloakeringsforhold

Fremsøg din adresse for at se, om du bor i et kloakeret område eller uden for kloakeret område.

Hvis du bor i et kloakeret område, vil du kunne se hvilket kloakopland du er en del af, om dit regn- og spildevand afledes samlet (fælleskloak) eller hver for sig (separatkloak eller spildevandskloak). Du kan også se, hvilket renseanlæg der renser dit spildevand. Det er forsyningsselskabet Novafos, der ejer og drifter renseanlæggene samt kloaksystemet ude i vejen. Det vil ligeledes fremgå af søgeresultatet, hvis du bor uden for kloakeret område og dermed ikke kan få afledt dit spildevand til kloak.

 

Kloakeringsformer, krav og muligheder

Spildevandsplan, lovgivning og klimasikring af kloakkerne

 • Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017-2021

  Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Rudersdal Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen.

  Samtidig giver planen borgerne et indblik i, hvad vi i Rudersdal Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden. 

  Gå til Rudersdal Kommunes spildevandsplanGå til Rudersdal Kommunes spildevandsplan

  Lovgivning

  Regler og krav til håndtering af spildevand tager udgangspunkt i

  Klimatilpasning af kloaknetværket over de næste 40 år

  Mange grundejere i Rudersdal Kommune kan over de næste 30 til 40 år blive stillet i udsigt at skulle etablere separat afledning af spildevand og regnvand.

  Grundlaget for at flere grundejere i fremtiden vil blive bedt om at etablere separat afledning af regn- og spildevand er, at kloaksystemet i mange områder i Rudersdal ikke kan håndtere de mængder spildevand, nutidens boliger afleder, sammen med nutidens mængder nedbør og hyppige skybrud.

  landet regn- og spildevand løber således ud i åer og søer.  I Øverød, Holte eller Dronninggaard, vil grundejerne snart skulle at separatkloakere deres private kloak. Grundejerne vil få besked i deres e-Boks flere år før de skal have etableret separatkloakering på deres grund.

  Du kan læse mere om klimatilpasning af kloaksystemet via nedenstående link.

  Fremtidens kloaksystem i Rudersdal

<!--

-->