Høringsregler - om at være part i en byggesag

Her finder du vejledning om regler og dine rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager mv.

 

Hvornår sker der partshøring i byggesager?

Generelt om partshøring
Når du selv bygger
Når du er berørt af andres byggeri

Andre regler om høring i byggesager

Generelt om høringer
Høringsret efter byggeloven
Høringsret efter planloven
Høring efter naturbeskyttelsesloven
Høring efter forvaltningsloven