Henvendelse til kommunen

Administrationen er fordelt på tre geografiske enheder: Rådhuset i Holte samt administrationsbygningerne i Birkerød og på Kulturcenter Mariehøj.

Du er velkomment til at ringe til os eller sende en mail eller et brev. Husk dog, at e-mail skal sendes som sikker e-mail, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så se adresse, telefonnummer og e-mailadresse nederst på den side, der handler om det, du skal have klaret, fx nyt pas. 

Hvis du skal på kommunen, er det en god idé at tjekke åbningstiderne først.
NB: Åbningstiderne er forskellige fra afdeling til afdeling, så tjek den relevante afdeling.

Kommunens overordnede kontaktoplysninger finder du her:

Åbningstider og kontakt

Send Digital Post til kommunen

Når du skal sende informationer til kommunen, der indeholder fx personnummer, bør du sende Digital Post.

Du kan sende sikker e-mail med Digital Post.

Digital Post er en digital postkasse, hvor du kan sende og modtage digital post fra andre offentlige myndigheder. Du finder Digital Post i eBoks. Du skal bruge NemID for at logge på:

Digital Post i eBoks

Sådan skriver du til kommunen fra Digital Post:

  1. Log ind på Digital Post.
  2. Klik på Skriv ny post.
  3. Vælg modtagerfeltet Til = Rudersdal Kommune 
    og herunder > Post til Rudersdal Kommune.
  4. Skriv, hvad mailen handler om, i emnefeltet. Emnefeltet må ikke indehold personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer.
  5. Skriv din besked.
  6. Du kan vedlægge bilag ved at klikke på kontorclipsen.
  7. Klik på Send