Spring til indhold

Har du svært ved at passe et job?

Har du fysiske, psykiske eller sociale problemer, der gør det svært for dig at passe et job? Så er revalidering måske en mulighed for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalidering indebærer, at du bliver omskolet til et job, hvor der er gode chancer for beskæftigelse, og hvor jobindholdet passer til dine ressourcer og barrierer.

Revalidering

 

Regler og klagevejledning for revalidering

  • Lovgivning om revalidering

    Læs om revalidering i Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik.

    Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation)

    Klagevejledning

    Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen senest fire uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.