Spring til indhold

Har du et handicap eller psykiske vanskeligheder?

Kompenserende ordninger på arbejdspladsen

Hvem kan søge?

Muligheder for støtte

Sådan søger du

Sagsbehandlingstid

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, også kaldet en funktionsnedsættelse, og er du på arbejdsmarkedet, kan du søge om en kompenserende ordning, så du kan beholde dit job. Det kan fx være, hvis du har brug for et særligt hjælpemiddel eller en indretning af din arbejdsplads.

Har du ikke mulighed for at være på det almindelige arbejdsmarked, og har du et handicap eller psykiske vanskeligheder, kan du søge om beskyttet beskæftigelse. 

Du skal søge om en kompenserende ordning på denne blanket. 

Søg om kompenserende ordning

Kompenserende ordninger på arbejdspladsen

Hvem kan søge?

Muligheder for støtte

Sådan søger du

Sagsbehandlingstid

Beskæftigelse på beskyttet værksted

Hvad er beskyttet beskæftigelse?

Sådan søger du

Mere information om beskyttet beskæftigelse

Er du studerende og har brug for særlige hjælpemidler?