Spring til indhold

Handleplan ved mistanke om radikalisering

Denne vejledning giver samarbejdspartnere i kommunen en guideline til, hvordan man kan handle, hvis man har en bekymring for at børn, unge eller voksne (herefter personen) bevæger sig eller er en aktiv del af radikaliserede eller ekstremistiske miljøer.

Som udgangspunkt skal der altid underrettes, hvis der med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes Trivsels- og bekymringsguide, er tegn på mistrivsel hos børn og unge.

Hvis du er bekymret