Hække, hegn og fortov

Som grundejer ved en offentlig vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister.

Større træer kan også dække for en del af gadelyset, så oversigtsfordelene forringes.

Du kan også give os et praj, hvis du fx ser forvoksede hække eller grene, der dækker for skilte og andet.

Giv os et praj om hække

 

Klipning af hæk og renholdelse af fortov mv.

Sådan skal din hæk være klippet
Sådan holder du dit fortov rent
Særligt for private fællesveje

Regler og rettigheder

Beskæring af beplantning

Som grundejer har du ansvar for, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej eller sti.

Beplantning mod vej – dine pligter som nabo til vejen

Renholdelse af veje og stier

Såvel grundejerne som kommunen skal renholde veje og stier.

Renholdelse af veje – dine pligter som nabo til vejen

Om vej-ret

Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende vej eller sti som færdselsareal for ejendommen.

Læs alt om vej-ret på side 7 i Rudersdal Kommunes vinterregulativ.

Vintervedligeholdelse og renholdelse