Genoptræning og rehabilitering

Du har mulighed for at få genoptræning og rehabilitering efter en hospitalsbehandling, hvis lægerne på hospitalet vurderer, du har behov for det. 

Har du behov for genoptræning og rehabilitering, selvom du ikke har været indlagt på hospitalet, men befinder dig hjemme, er der forskellige muligheder. Se under afsnittet ”Ambulant genoptræning”. 

 

Efter du bliver udskrevet fra hospital

Ambulant træning og rehabilitering
Hvor foregår genoptræningen?
Døgnophold med genoptræning
Hvor længe varer et døgnophold?
Hvad koster døgnrehabilitering?

Ambulant genoptræning når du bor derhjemme

Hvem kan få træning
Sådan får du ambulant træning
Hvor foregår træningen?
Transport

Hjemmetræning i hverdagens aktiviteter

Hvem kan få hjemmerehabilitering?
Hvad kan jeg træne?
Hvad er en rehabiliteringsplan?

Vedligeholdende træning

Hvem kan få vedligeholdende træning og hvordan?
Indhold og varighed
Visitation og kørsel

Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi
Lindrende fysioterapi til døende

Har du en kronisk sygdom?

Hvis du har en kronisk sygdom, er det vigtigt, at du får den rette behandling. Kommunen tilbyder dig hjælp til at lære at leve med en række kroniske sygdomme. Det kan fx være KOL, diabetes, kræft, demens, hjerneskade og lænde-ryg-problemer.

Læs mere om de forskellige tilbud her:

Sundhedstilbud til voksne

Har du en hjerneskade?

Hvis du har erhvervet en hjerneskade, kan du læse mere om, hvordan du og dine pårørende kan få hjælp i kommunen.

Hvis du har fået en hjerneskade

 

Andre muligheder for træning

Der findes mange forskellige tilbud om aktivitet og træning, som du ikke skal have en bevilling for at deltage i.

Aktiviteter for seniorer