Spring til indhold

Frivillig indsats for flygtninge

Der findes flere lokale frivillige foreninger og grupper, som hjælper flygtninge i kommunen. Nogle er organiseret formelt med vedtægter, bestyrelse osv., mens andre blot samles om fx en Facebookside.

Du kan blandt andet være aktiv i Birkerød Flygtningekontakt, Røde Kors, Menighedsrådene, Kontaktgruppen, Venligboerne og Bistrupvennerne.

Sådan kan du gøre en frivillig indsats

Hvordan kommer du i gang?

Få overblik over frivillige grupper

Hvad kan du hjælpe med?

Kan du hjælpe med et job eller en praktik?

Hvordan er reglerne? FAQ for frivillige