Fra udenlandsk til dansk kørekort

Du kan få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk i Borgerservice.

Må jeg køre i Danmark med mit udenlandske kørekort?
Ombytning til dansk kørekort
Hvor får du kørekortet udstedt?
Krav til foto i kørekort
Læs også