Spring til indhold

Fra barn til voksen ved handicap eller psykiske vanskeligheder

Hvis du har et barn med særlige behov, som har kontakt med kommunen, sker der ændringer når barnet fylder 18 år. I overgangen fra barn til voksen er der bl.a. lovgivningsmæssigt nye forhold, som I skal tage stilling til.

I kan her læse om nogle af de forandringer, der vil ske for jer samt, om hvilke tiltag vi tager for at fremme en god overgang til voksenlivet.

 

Sådan overdrager vi

Samarbejde fra barnet er 16 år

Overdragelse af den unges sag

Råd og vejledning

Forhold som ændrer sig for jer

Fokus på den unges behov

Den unge må selv bestemme

Ved særlig bekymring

Nye områder træder til

Mulige ændringer i økonomien