Fra barn til voksen ved handicap eller psykiske vanskeligheder

Hvis du har et barn med særlige behov, som har kontakt med kommunen, sker der ændringer når barnet fylder 18 år. I overgangen fra barn til voksen er der bl.a. lovgivningsmæssigt nye forhold, som I skal tage stilling til.

I kan her læse om nogle af de forandringer, der vil ske for jer samt, om hvilke tiltag vi tager for at fremme en god overgang til voksenlivet.

 

Sådan overdrager vi

Samarbejde fra barnet er 16 år
Overdragelse af den unges sag
Råd og vejledning

Forhold som ændrer sig for jer

Fokus på den unges behov
Den unge må selv bestemme
Ved særlig bekymring
Nye områder træder til
Mulige ændringer i økonomien