Forny kørekort

Fra 1. juli er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere generelt er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.

Nogle grupper skal dog fortsat vedlægge lægeattest - se herunder:

  • Hvis du på nuværende tidspunkt har et tidsbegrænset kørekort, skal du også fremover indlevere lægeattest ved fornyelse.
  • Hvis du ved tidligere kørekortudstedelse havde din lægeattest til behandling hos Politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 46 11 13 50 og opgive dit navn, CPR-nummer og telefonnummer. Så vender vi tilbage i løbet af to ugers tid med svar på, om du skal medbringe lægeattest ved fornyelse af kørekort. 

Er du i tvivl, så ring til os på tlf. 46 11 13 50. 

Sådan fornyer du almindeligt kørekort (kategori 1)

Mød op i Borgerservice og medbring
Hvad koster det?
Leveringstid

Sådan fornyer du stort kørekort (kategori 2)

Mød op i Borgerservice og medbring
Hvad koster det?
Leveringstid

Du kan se på dit kørekort, hvilken kategori dit kørekort tilhører.

Står der AM, A1, A2, A, B, B/E, er dit kørekort kategori 1.

Står der C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E eller har du erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse, er det kategori 2.