Forhåndsdialog

Har du planer om at bygge nyt, til eller om på din grund? Så kan du booke en forhåndsdialog med Byplan via vores selvbetjeningsløsning.

Book en forhåndsdialog

Du kan i en forhåndsdialog få vejledning i de overordnede regler og principielle spørgsmål, som du bliver mødt af, når du vil bygge. Forhåndsdialogen varer en halv time. Det er vigtigt, at du på forhånd ved, hvad du vil spørge os om, så tiden udnyttes bedst muligt. Selve mødet finder sted på rådhuset i Holte.

Når du booker en forhåndsdialog, bliver du bedt om at indsende følgende materiale pr. mail til byplan@rudersdal.dk:

  • Hvad vil du gerne bygge – og hvad skal det bruges til?
  • Regner du med at terrænregulere?
  • Hvor mange bygninger, alt medregnet, har du på din grund – og hvor store er de?
  • Du skal have orienteret dig i kommune- og/eller lokalplan – hvis der opstår spørgsmål i den forbindelse, vil vi gerne have dem inden forhåndsdialogen.

Du skal desuden fremsende en situationsplan over din grund, hvor du indtegner skel, alle stående bygninger og placeringen af dit påtænkte byggeri. Det er vigtigt, at du angiver mål på bygningerne og afstande til skel.

Hvis du ikke ejer grunden, du henvender dig om, skal du medsende en fuldmagt fra ejer. Hvis du er rådgiver og henvender dig på vegne af ejer, skal du ligeledes sende en fuldmagt fra ejer.

Hvis vi ikke har modtaget det efterspurgte materiale senest 5 arbejdsdage før mødets afholdelse, annullerer vi mødet.

Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver truffet afgørelse vedr. dit byggeprojekt i en forhåndsdialog. Der bliver givet vejledning, så du er godt rustet til efterfølgende at udforme din officielle byggeansøgning. Du modtager efter mødet et referat fra sagsbehandleren. Byggeansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

‌Find lokalplan‌

Kommuneplanen

Byg og Miljø