Folketingsvalg

Når der er folketingsvalg, samler vi her informationer om valget.

Der skal afholdes folketingsvalg mindst hvert fjerde år.

Sidste folketingsvalg blev afholdt den 18. juni 2015. Næste valg til Folketinget skal derfor afholdes senest den 17. juni 2019.

 

Praktisk om folketingsvalg

Hvis du vil stemme inden valgdagen
Opstillingsberettigede partier
Stemmeret
Hvis du er i udlandet
Valgbarhed

Resultater fra de seneste folketingsvalg

Folketingsvalget den 18. juni 2015
Folketingsvalget den 15. september 2011
Folketingsvalget den 13. november 2007

Baggrundsinformation

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt folketingsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren.

Kontakt økonomi- og indenrigsministeren (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Mere information

Læs mere om folketingsvalg på borger.dk:

Folketingsvalg (borger.dk)