Spring til indhold

Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal

Hvilke emner beskæftiger Folkeoplysningsudvalget sig med? Hvem sidder med i udvalget og hvilke ønsker har de til deres udvalgsarbejde? Læs kort om Folkeoplysningsudvalget og lær de enkelte medlemmer bedre at kende over den kommende tid.

Folkeoplysningsudvalget består af repræsentanter for foreninger, spejdere, korps, aftenskoler, forskellige råd og Kommunalbestyrelsen, og sammensætningen afspejler mangfoldigheden i de folkeoplysende aktiviteter i Rudersdal Kommune.

Folkeoplysningsudvalget 2022

 

 Hvad går Folkeoplysningsudvalgets arbejde ud på?

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet også mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

Folkeoplysningsudvalgets hovedopgaver er blandt andre:

  • Fastlæggelse af principper og udvikling inden for folkeoplysningsområdet.
  • Godkendelse af nye foreninger.
  • Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).
  • Fordeling af tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger).
  • Anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg, der er egnet til formålet.
  • Fordeling af tilskud fra Start- og udviklingspuljen.
  • Godkendelse af fordeling af tilskud i henhold til elitestøtteordningen.
  • Udtalelse om forslag til regler, budget og udviklingstiltag m.m.
  • Uddeling af kommunens idrætslederpris, ungdomslederpris og talentpris samt hædring af idrætsudøveres resultater.

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt.

Der sidder medlemmer fra kommunalbestyrelsen, repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskole), idrætsforeninger, foreninger med idebestemt børne- og ungdomsarbejde (spejder),

kunst-, musik-, teater eller amatørkulturelle foreninger, frivillige sociale foreninger og derudover er der repræsentanter fra Rudersdal Handicapråd, Rudersdal Seniorråd, bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Musikskolerådet.

Lær medlemmerne bedre at kende

I den kommende tid vil vi lære de enkelte medlemmer af Folkeoplysningsudvalget bedre at kende. Vi begynder med et mini interview med formanden Christoffer Emil Jexen.

Mød formanden for Folkeoplysningsudvalget Christoffer Emil Jexen

Mød næstformanden for Folkeoplysningsudvalget Nada Naanaah

Mød kommunalbestyrelsesmedlem Julie Quass