Spring til indhold

Folkeafstemninger

En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag. De bliver ikke holdt på bestemte tidspunkter.

Læs mere om folkeafstemninger på borger.dk:

Om folkeafstemninger (borger.dk)​

 

Tidligere folkeafstemninger

Fakta om folkeafstemninger

 • Stemmeret

  Hvis du vil stemme til en national folkeafstemning, skal du have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. Det betyder, at du på valgdagen:

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålslovens § 6 (umyndiggjort).

  Visse danskere, der bor i udlandet, kan også stemme. Læs mere om betingelserne for det på borger.dk:

  Stemmeret og valgbarhed til folketingsvalg (borger.dk)

  Folkeafstemninger

  En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag.

  Læs mere om folkeafstemninger på borger.dk:

  Om folkeafstemninger (borger.dk)

  Hvis du vil klage

  Du kan klage over en afholdt folkeafstemning, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

  Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Folketinget senest en uge efter afstemningen. Klagen skal dog sendes til indenrigs- og boligministeren. Den skal være skriftlig.

  Kontakt Indenrigs- og Boligministeriet (hos Indenrigs- og Boligministeriet)

  Sidste frist for at klage over folkeafstemningen den 1. juni 2022 er onsdag den 8. juni 2022.

  hvad betyder ordene?

  STEMMEPROCENT

  Hvor mange procent, der stemmer til valget, ud af det samlede antal stemmeberettigede vælgere. Det kaldes også valgdeltagelse.

  STEMMEBERETTIGEDE VÆLGERE

  De vælgere, der har stemmeret. Dvs. at de må stemme til valget.