Spring til indhold

Førtidspension

Førtidspension er en varig offentlig ydelse. Du kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, før du er 40 år. Kun i helt særlige tilfælde kan du få førtidspension inden.
Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat, før du kan komme i betragtning.

Ønsker du at søge førtidspension, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.

Fra ansøgning til afgørelse

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Det er beskæftigelsesområdet som varetager forhold vedrørende seniorpension. Du skal derfor kontakte Jobcenter Rudersdal, hvis du har spørgsmål angående seniorpension.

 

Lovgivning

  • Lov om Social Pension

    Søger du selv om førtidspension, skal vi behandle din sag efter § 17 i Lov om Social Pension.
    Vi træffer afgørelse om førtidspension efter § 18 i Lov om Social Pension kap. 3. 
    § 17 og 18, kapitel 3 (Retsinformation)