Førtidspension

Førtidspension er en varig offentlig ydelse. Du kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, før du er 40 år. Kun i helt særlige tilfælde kan du få førtidspension inden.
Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat, før du kan komme i betragtning.

Ønsker du at søge førtidspension, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.

 

Fra ansøgning til afgørelse

Kontakt din sagsbehandler i Jobcentret
Det videre forløb
Teamet laver en indstilling
Du får en skriftlig afgørelse
Efter afgørelsen
Hvis du får afslag
Brug for mere information?
Hvis du får tilkendt brøkpension
Skattefri udbetaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag inden 30. juni 2018

 

Lovgivning

Lov om Social Pension

Søger du selv om førtidspension, skal vi behandle din sag efter § 17 i Lov om Social Pension.
Vi træffer afgørelse om førtidspension efter § 18 i Lov om Social Pension kap. 3. 
§ 17 og 18, kapitel 3 (Retsinformation)