Spring til indhold

Find kort, tegninger og lokalplan - hvad gælder for grunden?

Her kan du finde kort over Rudersdal Kommune samt tegninger og dokumenter vedrørende bygge- og plansager på ejendomme i kommunen.

 

Kort, tegninger og dokumenter

Kort over Rudersdal Kommune

Tegninger og dokumenter over ejendomme i kommunen

Vejledende, digitalt matrikelkort

Hvad gælder for grunden?

Her kan du fremsøge forskellige oplysninger vedrørende din grund såsom gældende lokalplan, hvilken grundejerforening din ejendom hører under, om din ejendom er omfattet af beskyttelseslinjer mv. 

Indtast adresse og husnummer i feltet.

OBS

Når du søger her vil Forslag til Lokalplan 264 Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger komme frem.

Du skal være opmærksom på at der ikke nødvendigvis er en bevaringsværdig bygning på din ejendom.

Tjek derfor matrikellisten i plandokumentet på side 19 om din ejendom/matrikel er nævnt.