Få hjælp til IT

Har du brug for hjælp til at kommunikere digitalt, så er der hjælp at hente flere steder i kommunen.

Al kommunikation mellem borgerne og kommunen skal være digital. Vi vil derfor gerne hjælpe dig, der har svært ved det digitale.

 

Hvor kan du få hjælp til IT?

Spørg IT vejleder på biblioteket
Gratis individuel hjælp i Borgerservice
IT-undervisning for pensionister på aktivitetscentre
Kurser i IT

Baggrundsinformation

Har du brug for hjælp til IT?

Du kan hente hjælp til IT hos Ældre Sagens frivillige, der arrangerer en række kurser. Du kan se kurserne på Ældre Sagen Rudersdals hjemmeside

Hjælp til IT i Ældre Sagen (aeldresagen.dk)