Erhvervs- og vækststrategi

Rudersdal Kommune har vedtaget en erhvervs- og vækststrategi med tre overordnede mål:

  1. Rudersdal Kommune understøtter gode rammevilkår for kommunens virksomheder  og yder proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice
  2. Rudersdal Kommune fremmer innovation gennem partnerskaber og gode vilkår for iværksætteri
  3. Rudersdal Kommune er en stærk sparringspartner i forbindelse med rekruttering og  fastholdelse af arbejdskraft

Læs hele strategien:

Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018