Spring til indhold

Døgnophold med genoptræning

Vores tilbud om døgnrehabilitering er til dig, der har brug for støtte, pleje og omsorg 24 timer i døgnet efter endt hospitalsophold, og som nu har behov for at genvinde dine færdigheder, så du kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Døgnrehabilitering

Hvad er døgnrehabilitering?

Hvordan får du døgnrehabilitering?

Hvordan ser dit døgnrehabiliteringsforløb ud?

Hvad skal du medbringe?

Hvor foregår genoptræningen?

Hvad koster døgnrehabilitering?