Spring til indhold

Døgnophold med genoptræning

Vores tilbud om døgnrehabilitering er til dig, der har brug for støtte, pleje og omsorg 24 timer i døgnet efter endt hospitalsophold, og som nu har behov for at genvinde dine færdigheder, så du kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Døgnrehabilitering