Spring til indhold

Den konkrete betydning for grundejerne

Klimatilpasningen af kloakkerne får betydning for grundejere, borgere og virksomheder i kommunen. Uanset om løsningen bliver en renovering af fællessystemerne eller separatkloakering, skal kommunens vand- og spildevandsselskab Novafos i gang med et omfattende anlægsarbejde, når de skal lægge nye rør og anlægge bassiner.

Her kan du læse mere om, hvad det betyder for grundejerne, hvis løsningen i et område bliver separatkloakering.

Hvad du bør vide om separatkloakering