Spring til indhold

Naturpleje i Vaserne

Torben Kristensen er en af en gruppe på små 20 frivillige fra Fugleværnsfonden i fuglereservatet ved Vaserne i Birkerød. Vaserne består af 14 hektar skov og søområde, hvor omkring 150 forskellige fuglearter er observeret. Her er både formidlingspavillon med bålplads, fugletårn samt et fugleskjul. De frivillige hjælper med at pleje området under vejledning af en biolog fra Fugleværnsfonden.

Hvordan startede du som frivillig?

For mange år siden var jeg ulandsfrivillig i Kenya, og efterfølgende spejder og spejderleder og har været frivillig stort set siden da i en eller anden sammenhæng. Nu er jeg lige blevet pensioneret, så det har gjort, at jeg har kunnet trappe mit frivillige arbejde lidt op, bl.a. hos Røde Kors. Jeg blev frivillig i Fugleværnsfonden efter, at jeg var på en ørnetur til Skåne, hvor de efterlyste medlemmer til Dansk Ornitologisk Forening. Da de fik dette område heroppe og skulle have en arbejdsgruppe, fik jeg brev om, om jeg ville være med. Og det har jeg så været lige siden 2001-2002, først som almindeligt medlem, og senest som kontaktperson for gruppen.

 

Hvad er det, I gør herude, der gør en forskel?

Vi laver naturpleje. Der er rydningsplaner for, hvilke træer, der skal fældes. Vi har formidlingspavilloner, som alle kan komme og se, og forhåbentlig kan vi derigennem vække en interesse for naturen – det er meningen og vi er værktøjet. Vi går ikke direkte ud og redder fugleunger eller sådan noget, men vi sætter redekasser op og laver bedre forhold for fuglene og naturen.

 

Hvad består arbejdet i?

Vi er små 20 medlemmer af arbejdsgruppen – og vil gerne være nogle flere – men vi har forskellige funktioner. Nogle tager sig af at rydde op i området og af vores faciliteter, andre, som jeg selv, er med, når der skal buskryddes i hele området og bruges en motorsav, skal skaffes værktøj osv. Jeg står også som kontaktperson for at koordinere det arbejde, der skal laves heroppe, behandle henvendelser fra pressen og sådan noget.

Folk har forskellige motiver til at være frivillige, og nogle er mere engagerede end andre, og sådan skal det også være. Det er jo ikke alle, der er i stand til at lave hårdt, fysisk arbejde og nogle skal have lidt hjælp med IT, hvis vi skal booke et møde. Men det går meget godt, vi har haft folk over 80 år med. Rent socialt har vi det også godt sammen – vi arbejder, og så har vi madpakker og en enkelt øl med, og så hygger vi os med det.

 

Hvor meget tid bruger du som frivillig her?

I snit bruger jeg nok en 4-6 timer om ugen, mere er det ikke. Men så er der er alligevel som kontaktperson indkald af møder, at lave agendaer, skrive mødereferater osv. oven i det praktiske arbejde.

 

Hvor lang tid vil du fortsætte?

Så længe jeg overhovedet kan – alder er et valg, ikke et tal, ha ha! Jeg ved godt, at ikke alle er så friske som mig, men der er ingen fysiske ting, jeg endnu ikke kan gøre. 

 

Hvad giver det dig personligt at være frivillig?

Det, der driver en som frivillig, er lysten til at gøre en forskel og prøve at lave den verden, vi lever i lidt bedre, end den er, eller hjælpe dem, der ikke er så heldigt stillede. Jeg kan lide at hjælpe mennesker, og jeg kan lide naturen. Det giver mig en tilfredsstillelse at efterlade et pænt sted og se, at folk nyder det. Det er dejligt at komme herop og møde nogle gæster, der siger: ”Hvor er det godt, at vi har det sted her.” Også når vi knokler hårdt i dårligt vejr osv., så er det rart, at nogen siger tak for det vi laver. Og det er den glæde ved at gøre det, der giver mening. Og samtidig nyder jeg naturen – nogle gange er det surt arbejde, men sådan er alting, det er ikke det hele, der er en dans på roser.

 

Du finder mere information om Fugleværnsfonden i Rudersdal på deres hjemmeside: Fugleværnsfonden

Se tema om frivillighed her