Spring til indhold

Claus Bojesen

Værkerne af Årets Kunstner 2017, Claus Bojesen, er karakteriseret ved en personlig refleksion over den verden, han oplever – en oplevelse, som bliver udtrykt gennem farverige figurer og abstrakte ornamenter, som tilsammen skaber et surrealistisk og symbolistisk billedunivers.

Claus Bojesen blev egentlig uddannet fra Københavns Arkitektskole i 1972, men det blev dog aldrig arkitekturen, der kom til at præge hans liv, men derimod maleriet og grafikken. ”Kunsten skal have et menneskeligt ansigt og fortælle om mennesket, som det er og kan være,” har han udtalt. 

 

Claus Bojesen maske stor

 

I 1973 udstillede han på Charlottenborg sit berømte værk De tre amerikanske gratier, som var en protest med USA’s rolle i Vietnamkrigen. Dette værk viser Claus Bojesens store interesse for surrealismen og de psykoanalytiske teorier, især Freud og Jung – en interesse der især prægede hans kunstneriske udtryk i 1970’erne.

Fra midten af 1980’erne har inspirationskilden til hans værker i høj grad taget udgangspunkt i optegnelser og tegninger fra hans mange udlandsrejser verden over. Især mødet med den farverige byzantinske og islamistiske kunst fik indflydelse på udtrykket i hans værker.

Claus Bojesen har en lang udstillingsliste bag sig – både på museer og i kunsthaller i Danmark og udenfor landets grænser, såsom Tyskland, Italien, Sverige og Frankrig, har man kunne se hans værker.

Han har siden 1973 været medlem af kunstnersammenslutning Pro, ligesom han også er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF). Han har i forbindelse med disse forskellige engagementer publiceret diverse kunstteoretiske overvejelser. Han har desuden været medlem af Statens Kunstfonds legat- og indkøbsudvalg i en kortere periode.