Regler for byggeaffald

Ved bygge- og anlægsarbejde eller nedrivninger har bygherren selv ansvaret for at sortere og skaffe byggeaffaldet bort.

I praksis vil ansvaret typisk være overdraget til entreprenøren via kontrakten på arbejdet.

 

Håndtering af byggeaffald

Sortering af byggeaffald
Anmeldelse af byggeaffald
PCB-screening
Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald
Hvem kan modtage affaldet?