Spring til indhold

Byggeaffald

Byggeaffald, asbest og farligt affald skal anmeldes i Bygningsaffald.dk eller via Byg og Miljø.

Ved bygge- og anlægsarbejde eller nedrivninger har bygherren selv ansvaret for at sortere og skaffe byggeaffaldet bort. I praksis vil opgaven typisk være overdraget til entreprenøren via kontrakten på arbejdet, men selve ansvaret for korrekt bortskaffelse af byggeaffald påhviler stadig bygherren.

Før du går i gang med renovering eller nedrivning, skal du anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er, hvis:

  • Byggeaffaldet skaber mere end ét ton affald
  • Du skal af med farligt affald med indhold af fx asbest, bly i maling, PCB og tungmetaller

Alle typer affald skal anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet osv.

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang.

Bemærk: Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når I har modtaget en færdigmelding i Bygningsaffald.dk.

Anmeld byggeaffald

Håndtering af byggeaffald