Spring til indhold

Bruger- og pårørenderåd

Rudersdal Kommunes dag- og botilbud for voksne har enten et bruger- eller pårørenderåd. Rådene skal sikre, at brugerne får mulighed for at få indflydelse på tilbuddene.

Om bruger- og pårørenderåd

Standardvedtægter

Det er kommunens ansvar at sørge for, at brugerne kan få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af forholdene i de forskellige bo- og dagtilbud, efter servicelovens § 16.

Kommunen har derfor besluttet, at der skal være et bruger- eller pårørenderåd i de enkelte kommunale dag- og botilbud for voksne. Retningslinjerne for brugerindflydelsen er beskrevet i standardvedtægterne: