Brug for støtte i skolen

Hvis du har spørgsmål om dit barns læring og trivsel i skolen, kan du kontakte klassens lærere og/eller skolens ledelse. De har kontakt til fx læsevejledere, adfærds-, kontakt- og trivselslærere og undervisningsvejledere på skolerne, som har bred viden og mange metoder til at understøtte børns læring.

 

Særlige vanskeligheder eller forudsætninger

Læse- eller skrivevanskeligheder
Særlige forudsætninger
Tilbud til unge med særlige forudsætninger

Viden om børn og unge med særlige forudsætninger