Få hjælp til en fritidsaktivitet (finde aktivitet og/eller økonomisk støtte)

Hvis du er barn eller ung, kan vi hjælpe dig med:
 

Få hjælp til at finde en fritidsaktivitet?

For børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme
For alle andre, eller hvor ovenstående ikke er dækkende

Har du brug for økonomisk støtte til deltagelse i et socialt fællesskab i fritiden?

Støtten gives til børn og unge, der er en del af det organiserede fritidsliv i Rudersdal. Støtten gives til forskellige formål afhængig af den enkeltes behov. Der kan søges om støtte til:

  • Hel eller delvis betaling af kontingent.
  • Indkøb af beklædning og sportsudstyr (dog ikke heste, både, motoriseret udstyr og lignende).
  • Hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i arrangementer, sommerlejre og lignende.

Økonomisk støtte udbetales så længe, at der er midler til rådighed i puljen.
 

Få økonomisk støtte til deltagelse i et socialt fællesskab i fritiden

For alle andre (op til 18 år)

Foreningsliv for alle

Alle foreninger, der er medlem af DGI, kan søge om økonomisk støtte gennem puljen 'Foreningsliv for alle', når det handler om:
1. at rekruttere - eller fastholde børn og unge af vanskeligt stillede forældre som medlemmer i foreningen.
2. at gøre en særlig indsats for voksne flygtninge og asylansøgeres deltagelse i foreningslivet.
Læs mere om Foreningsliv for alle-puljen og ansøg om støtte:
 

DIF Get2Sport for all

DIF-foreninger kan søge Get2Sport, hvis der ansøges om støtte til indsatser målrettet nyankommne flygtninge.
Læs mere og ansøg om støtte:
 

Fandt du ikke hvad du søgte?

Så kan du skrive en mail til sel@rudersdal.dk med dit spørgsmål. Du vil få svar inden for 5 arbejdsdage.