Spring til indhold

Borgerdialogpolitik

Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling. I Rudersdal Kommune er vi åbne og inddragende, og vi lytter til borgernes forslag.

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne