Om boliger til borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder

Hvis du er over 18 år og har psykiske vanskeligheder eller nedsat fysisk funktionsevne, kan du have særlige behov for en bolig.

Vi har flere typer af boliger og hvilken type bolig, der er egnet for dig, afhænger bl.a. af din funktionsevne og dit behov for støtte. 

 

Boliger til borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder

Lejligheder uden personaledækning
Bofællesskaber
Botilbud
Sådan søger du en bolig
Læs mere om de enkelte boliger

Find bolig

 

Mere information