Spring til indhold

Om boliger til borgere med handicap, kognitive udfordringer eller psykiske vanskeligheder

Hvis du er over 18 år og har psykiske vanskeligheder eller nedsat fysisk funktionsevne, kan du have særlige behov for en bolig. Der findes flere forskellige typer af boliger. Hvilken bolig, der er egnet for dig, afhænger bl.a. af dine behov og din funktionsevne. 

 

Boliger til borgere med handicap, kognitive udfordringer eller psykiske vanskeligheder

Find bolig

 

Mere information