Information for bestyrelser

Her finder du information om forældre - og institutionsbestyrelser, Institutionsrådet og styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagpleje. 

Forældre- og institutionsbestyrelser

Forældre- og institutionsbestyrelsen i din daginstitution
Bestyrelsesformænd for institutionerne
Velkommen til forældrebestyrelsen - værd at vide
Tavshedserklæring

Institutionsrådet

Institutionsrådets opgave
Kommende møder

Styrelsesvedtægter

Institutionsbestyrelser i de selvejende institutioner