Information for bestyrelser

Her finder du information om forældre - og institutionsbestyrelser, Institutionsrådet og styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser og dagpleje. 

Forældre- og institutionsbestyrelser

Bestyrelsesformænd for institutionerne
Vejledning til forældrebestyrelser

Institutionsrådet

Institutionsrådets opgave
Kommende møder i Institutionsrådet

Forældrebestyrelser og styrelsesvedtægter

Forældrebestyrelsen i din daginstitution