Information for bestyrelser

Her finder du information om forældre - og institutionsbestyrelser, Institutionsrådet og styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser og dagpleje. 

Forældre- og institutionsbestyrelser

Bestyrelsesformænd for institutionerne
Velkommen til forældrebestyrelsen - værd at vide

Institutionsrådet

Institutionsrådets opgave
Kommende møder og dagsordener

Forældrebestyrelser og styrelsesvedtægter

Forældrebestyrelsen i din daginstitution