Spring til indhold

Beslutningsprocesser og planlægning

Rudersdal Kommune står for spildevandsplanlægningen, og kommunens vand- og spildevandsselskab, Novafos, der ejer og driver kloakkerne, står for planlægning og udbygning af kloaksystemet.

Arbejdet tager udgangspunkt i en række love og bekendtgørelser, som beskriver de to parters opgaver og beføjelser. Der er også regler for den demokratiske proces, der skal forløbe for at sikre grundejernes rettigheder.

Proces, tidsplan, lovgrundlag og administrationsgrundlag