Tilbud om behandling

Vi tilbyder ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug. Du kan komme i individuel behandling, ligesom vi har tilbud om at inddrage familien i behandlingen, da vi ved det øger effekten og medvirker til at styrke hele familiens trivsel.

Som rusmiddelafhængig kan du modtage ambulant behandling for de påvirkninger og konsekvenser, et rusmiddel kan have, både fysisk og psykisk. Behandlingen kan handle om hjælp til at nedsætte dit forbrug eller helt ophøre med forbruget af rusmidlet - samt genoprette forholdet til familien, netværk m.v. 

Behandlingen foregår i Teglporten – Rusmiddelcenter, men du har også mulighed for at vælge andre ambulante behandlingssteder.

 

Muligheder for behandling

Hvem kan få behandling
Før behandlingen
Behandlingsformer
Dag- og døgnbehandling
Til unge 18 - 25 år
Kontakt

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Alkoholmisbrugsbehandling bliver foretaget efter sundhedsloven § 141 (kap. 40), mens stofmisbrugshandling bliver foretaget efter lov om socialservice § 101 og sundhedsloven § 142 (kap. 41).

 

 

 

 

Kvalitetsstandard

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard, hvor behandling for stofmisbrug og for alkoholmisbrug fremgår. Kvalitetsstandarderne beskriver konkret, hvad de respektive behandlinger består af. De beskriver samtidig det serviceniveau, som Rudersdal Kommune har i forhold til behandling for stof- og alkoholmisbrug. Find og læs kvalitetsstandarden nedenfor.