Tilbud om behandling

Rudersdal Kommune tilbyder ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug. Vi har fokus på at inddrage familien i behandlingen, da det øget effekten af behandlingen og medvirker til at styrke hele familiens trivsel.

Som rusmiddelafhængig kan du modtage ambulant behandling for de påvirkninger og konsekvenser, et rusmiddel kan have, både fysisk og psykisk. Som regel kan formålet med behandling handle om hjælp til at nedsætte eller ophøre med forbruget af rusmidlet og genoprette forholdet til familien, netværk m.v. 

Behandlingen foregår i Teglporten – Rusmiddelcenter. Ved ambulant alkoholbehandling kan du dog frit vælge behandlingssted.

 

Hvis du vil i behandling

Hvem kan få behandling
Formålet med behandling
Før behandlingen
Behandlingsformer
Dag- og døgnbehandling
Kontakt

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Alkoholmisbrugsbehandling bliver foretaget efter sundhedsloven § 141 (kap. 40), mens stofmisbrugshandling bliver foretaget efter lov om socialservice § 101 og sundhedsloven § 142 (kap. 41).

 

 

 

 

Kvalitetsstandard

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard, hvor behandling for stofmisbrug og for alkoholmisbrug fremgår. Kvalitetsstandarderne beskriver konkret, hvad de respektive behandlinger består af. De beskriver samtidig det serviceniveau, som Rudersdal Kommune har i forhold til behandling for stof- og alkoholmisbrug. Find og læs kvalitetsstandarden nedenfor.