Tilbud om behandling

Rudersdal Kommune tilbyder ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug.

Du kan modtage ambulant behandling for de påvirkninger, et rusmiddel kan have, både fysisk og psykisk. Påvirkningerne kan vedrøre både den misbrugende og de pårørende. 

Som regel kan formålet med behandling handle om hjælp til at nedsætte eller ophøre med forbruget af rusmidlet og genoprette samarbejdet i familien. 

Behandlingen foregår i Teglporten – Rusmiddelcenter. Ved ambulant alkoholbehandling kan du dog frit vælge behandlingssted.

 

Hvis du vil i behandling

Hvem kan få behandling
Formålet med behandling
Før behandlingen
Behandlingsformer
Dag- og døgnbehandling
Kontakt

Baggrundsinformation