Spring til indhold

Tilbud om behandling

Oplever du eller andre at dit rusmiddelforbrug skaber problemer i din hverdag, og overvejer du at få hjælp, så kontakt os. Vi tilbyder ambulant behandling til dig, der har problemer med alkohol eller stoffer. Behandlingen kan handle om hjælp til at nedsætte dit forbrug eller til helt at ophøre med forbruget af rusmidlet - samt styrke dit forhold til familie, netværk m.v. 

Behandlingen foregår i Teglporten – Rusmiddelcenter, men du har også mulighed for at vælge andre ambulante behandlingssteder.

 

Muligheder for behandling

Baggrundsinformation

 • Lovgrundlag

  Alkoholmisbrugsbehandling bliver foretaget efter sundhedsloven § 141 (kap. 40), mens stofmisbrugshandling bliver foretaget efter lov om socialservice § 101 og sundhedsloven § 142 (kap. 41).

   

   

   

   

  Kvalitetsstandard

  Der er udarbejdet en kvalitetsstandard, hvor behandling for stofmisbrug og for alkoholmisbrug fremgår. Kvalitetsstandarderne beskriver konkret, hvad de respektive behandlinger består af. De beskriver samtidig det serviceniveau, som Rudersdal Kommune har i forhold til behandling for stof- og alkoholmisbrug. Find og læs kvalitetsstandarden nedenfor.

   

  Tilsyn

  Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed foretager løbende tilsyn med Rusmiddelcentret. Læs rapporterne på vores side om tilsyn:

  Tilsyn​srapporter