Badning og sejlads

Med sin adgang til både hav, sø og å byder Rudersdal Kommune på en lang række muligheder for et fritidsliv uden fast grund under fødderne.

I badesæsonen fra den 1. juni til den 31. august måler vi løbende badevandets kvalitet, se under "Vi måler badevandet".

Desuden er vi for badestrandene ved Øresund tilknyttet DHI’s badevandsudsigt, som på baggrund af udledningsdata fra spildevandsforsyningen informerer om badevandskvaliteten ved strandene nu og tre dage frem.

Badevandsudsigten kan findes på www.badevand.dk eller fås som app til iPhone og Android. Vælg evt. Rudersdal som "Kommune" når du kommer ind på siden.

Strande og bådpladser

Her kan du bade
Vi måler badevandet
Vi informerer om alger
Privat strand
Sejlads
Bådpladser

Baggrundsinformation

Regler for prøvetagning af vandprøver

På Retsinformation kan du løse om reglerne for vandprøver, tilsyn og kontrol med badevandet, kvalitetskrav mv.

Bekendtgørelse 917 af 27.6.2016 om badevand og badeområder

Badevandsprofiler for de enkelte strande

Rudersdal Kommune udarbejder ved slutningen af badsæsonen en såkaldt badevandsprofil for hver strand. Profilen giver en række oplysninger om stedet, fx bund- og strømforhold, risiko for forurening mv.

Furesøen

Sjælsø

Øresundskysten