Badning og sejlads

Med sin adgang til både hav, sø og å byder Rudersdal Kommune på en lang række muligheder for et fritidsliv uden fast grund under fødderne.

Vi måler badevandets kvalitet i hele badesæsonen, som løber fra den 1. juni til den 31. august.

Sæsonen er slut for i år, vi ses i 2020.

Strande og bådpladser

Her kan du bade
Vi måler badevandet
Vi informerer om alger
Privat strand
Sejlads
Bådpladser

Baggrundsinformation

Regler for prøvetagning af vandprøver

På Retsinformation kan du løse om reglerne for vandprøver, tilsyn og kontrol med badevandet, kvalitetskrav mv.

Bekendtgørelse 917 af 27.6.2016 om badevand og badeområder

Badevandsprofiler for de enkelte strande

Rudersdal Kommune udarbejder ved slutningen af badsæsonen en såkaldt badevandsprofil for hver strand. Profilen giver en række oplysninger om stedet, fx bund- og strømforhold, risiko for forurening mv.

Furesøen

Sjælsø

Øresundskysten