Badning og sejlads

Med sin adgang til både hav, sø og å byder Rudersdal Kommune på en lang række muligheder for et fritidsliv uden fast grund under fødderne.

Følg med i badevandet

Badesæsonen er nu slut, og det betyder, at Rudersdal Kommune ikke længere overvåger badevandets kvalitet. Vi genoptager vores overvågning, når sæsonen starter igen 1. juni 2017.

Ser du begyndende algedannelse, så lad være med at gå i vandet her – heller ikke kun til fødderne – og lad ikke din hund drikke af vandet.

Ser du noget unormalt ved vandet, fx opblomstring af alger, som vi endnu ikke har registreret, hører vi gerne fra dig.

Giv os et praj om alger

Strande og bådpladser

Badning ved strand og sø
Vi måler badevandet
Vi informerer om alger
Privat strand
Sejlads
Bådpladser

Baggrundsinformation

Regler for prøvetagning af vandprøver

På Retsinformation kan du løse om reglerne for vandprøver, tilsyn og kontrol med badevandet, kvalitetskrav mv.

Bekendtgørelse 917 af 27.6.2016 om badevand og badeområder

Badevandsprofiler for de enkelte strande

Rudersdal Kommune udarbejder ved slutningen af badsæsonen en såkaldt badevandsprofil for hver strand. Profilen giver en række oplysninger om stedet, fx bund- og strømforhold, risiko for forurening mv.

Furesøen
Sjælsø
Øresundskysten