Spring til indhold

Bål i haven og på bålpladser

I din egen have må du gerne brænde sankthansbål og tænde bål til rekreative formål, fx til pølser og snobrød.

På offentlige arealer er det kun tilladt at brænde bål på de særlige bålpladser.

Læs mere om bål hos Nordsjællands Brandvæsen

Haveaffald må ikke afbrændes

Haveaffald skal først og fremmest afleveres til kompostering – enten via kommunens indsamlingsordning for haveaffald, på genbrugspladsen eller ved hjemmekompostering i egen have.

I byzone og sommerhusområder

  • I byzone og sommerhusområder må private grundejere ikke afbrænde haveaffald.
  • Haveaffald må kun afbrændes den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans Aften.
  • På særlig indrettede bålpladser må der afbrændes rent, tørt træ.

I landzone

  • I landzone må private grundejere afbrænde mindre mængder tørt haveaffald fra den 1. december til den 1. marts.
  • Haveaffald må afbrændes den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans Aften.
  • På særligt indrettede bålpladser må der afbrændes rent, tørt træ.

Generelt for afbrænding

  • Afbrænding må dog kun finde sted, hvis det kan ske uden gener for naboejendomme og skal i øvrigt følge brandmyndighedens anvisninger.