Bål i haven og på bålpladser

I din egen have må du gerne brænde sankthansbål og tænde bål til rekreative formål, fx til pølser og snobrød.

På offentlige arealer er det kun tilladt at brænde bål på de særlige bålpladser.

Læs mere om bål hos Nordsjællands Brandvæsen

Haveaffald

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzone og sommerhusområder. Det er dog tilladt at afbrænde tørt haveaffald i landzone, men kun i perioden fra 1. december til 1. marts.

Haveaffald