Bål i haven og på bålpladser

I din egen have må du gerne brænde sankthansbål og tænde bål til rekreative formål, fx til pølser og snobrød.

På offentlige arealer er det kun tilladt at brænde bål på de særlige bålpladser.

I skal dog altid følge sikkerhedsbestemmelserne. Se vejledningen om brug af grill og åben ild på bålsteder i det fri:

(Nordsjællands Brandvæsen)

Haveaffald

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzone og sommerhusområder. Det er dog tilladt at afbrænde tørt haveaffald i landzone, men kun i perioden fra 1. december til 1. marts.

Haveaffald