Rekruttering af arbejdskraft

Rudersdal Rekruttering tilbyder virksomheder hjælp til at rekruttere arbejdskraft.

Vi arbejder for, at virksomheder kan skabe nye muligheder og nå deres mål – ved at lave det rigtige match mellem jobsøgere og virksomheder. I samarbejde med andre erhvervspartnere hjælper vi også med international rekruttering.

 

Hjælp til rekruttering

Gratis rekrutteringsservice
Rådgivning om rekruttering af ansatte med støtte
Rekruttering inden for bygge- og anlægsbranchen
Opkvalificering og branchepakkeforløb
Tiltrækning af udenlandske talenter
Fast track til udenlandsk arbejdskraft

 

Baggrundsinformation

ERHVERVSSTRATEGI

Rudersdal Kommune har vedtaget en erhvervs- og vækststrategi med tre overordnede mål:

  1. Rudersdal Kommune understøtter gode rammevilkår for kommunens virksomheder  og yder proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice
  2. Rudersdal Kommune fremmer innovation gennem partnerskaber og gode vilkår for iværksætteri
  3. Rudersdal Kommune er en stærk sparringspartner i forbindelse med rekruttering og  fastholdelse af arbejdskraft

Læs hele strategien: