Anonym i behandling

Du kan være anonym i langt de fleste tilfælde under både stof- og alkoholbehandling. 

Du kan dog ikke være i anonym i behandlingen, hvis du har brug for medicinsk hjælp. For at modtage anonym behandling mod stofmisbrug, må du heller ikke have sociale problemer. 

Anonym behandling

Hvad er anonym behandling?
Anonym behandling mod alkoholmisbrug
Anonym behandling mod stofmisbrug

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Den anonyme behandling mod stofmisbrug tilbydes efter Lov om socialservice §101a.    

Hvis du ikke tilhører målgruppen for tilbuddet, vil du alternativt kunne tilbydes ikke-anonym stofmisbrugsbehandling efter Lov om social service §101.


 

Kvalitetsstandard

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarderne beskriver konkret, hvad behandlingen består af. Den beskriver samtidig det serviceniveau, som Rudersdal Kommune har i forhold til behandling for stofmisbrug. Find og læs kvalitetsstandarden nedenfor.