Spring til indhold

Anonym i behandling

Du kan være anonym i langt de fleste tilfælde under både stof- og alkoholbehandling. 

Du kan dog ikke være i anonym i behandlingen, hvis du har brug for medicinsk hjælp. For at modtage anonym behandling mod stofmisbrug, må du heller ikke have sociale problemer. 

Anonym behandling

Baggrundsinformation

 • Lovgrundlag

  Den anonyme behandling mod stofmisbrug tilbydes efter Lov om socialservice §101a.    

  Hvis du ikke tilhører målgruppen for tilbuddet, vil du alternativt kunne tilbydes ikke-anonym stofmisbrugsbehandling efter Lov om social service §101.

   

  Kvalitetsstandard

  Rudersdal Kommune har en kvalitetsstandard for behandling af misbrug af alkohol og stoffer. Kvalitetsstandarden beskriver konkret, hvad behandlingen består af. Den beskriver samtidig det serviceniveau, som Rudersdal Kommune har i forhold til misbrugsbehandling. Find og læs kvalitetsstandarden nedenfor.