Spring til indhold

Ambulant genoptræning

Vores tilbud om ambulant genoptræning gælder for dig, som efter endt hospitalsindlæggelse har behov for at genvinde dine færdigheder og som ikke har behov for støtte døgnet rundt. Hvis lægen vurderer, at du har brug for støtte og pleje døgnet rundt samtidigt med din genoptræning, har du mulighed for et midlertidigt døgnrehabiliteringsophold, som du kan læse mere om på vores side: Døgnophold med genoptræning

Ambulant genoptræning

Coronavirus: Hold, træning og genoptræning

  • Den ambulante genoptræning er igen åben, og du har mulighed for at gennemføre din genoptræning på et af kommunens genoptræningscentre.
  • Alle med et genoptræningsbehov vil  blive vurderet, og du vil få et genoptræningstilbud, der modsvarer dit genoptræningsbehov.
  • Er du ikke i en særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom ved smitte med COVID – 19, kan du få et træningstilbud på mindre hold, hvor vi holder god afstand til hinanden.
  • Er du i en særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom ved smitte med COVID-19 vil du få et individuelt tilbud, fx bestående af deltagelse på små hold, 1:1 genoptræningsindsats, telefonrådgivning eller hjemmetræning afhængig af din situation.
  • Genoptræningscentrene følger alle retningslinjer i forhold til hygiejne og tilrettelæggelse af genoptræning i et smittereducerende miljø.
  • Varmtvandsbassinet på Skovbrynet tages i brug efter sommerferien den 10. august.

Vederlagsfri og palliativ fysioterapi