Ambulant genoptræning

Vores tilbud om ambulant genoptræning gælder for dig, som efter endt hospitalsindlæggelse har behov for at genvinde dine færdigheder og som ikke har behov for støtte døgnet rundt. Hvis lægen vurderer, at du har brug for støtte og pleje døgnet rundt samtidigt med din genoptræning, har du mulighed for et midlertidigt døgnrehabiliteringsophold, som du kan læse mere om på vores side: Døgnophold med genoptræning

Ambulant genoptræning

Ændringer for hold, træning og genoptræning pga coronavirus
  • Alle holdaktiviteter aflyses fra fredag d. 13. marts og 2 uger frem.
  • Alle henvisninger til genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og genoptræning efter Servicelovens § 86 samt vedligeholdende træning vurderes, og der foretages telefonisk rådgivning.
  • Alle borgere modtager brev om modtagelsen af henvisningen og evt. et træningsprogram, som kan trænes efter hjemme.
  • Akutte træningsbehov afdækkes og kan gennemføres, såfremt fremmøde på genoptræningscentrene er forsvarligt
  • Skovbrynets varmtvandsbassin lukkes fra fredag d. 13. marts og 2 uger frem.
Hvordan får du ambulant genoptræning?
Hvornår kan du begynde dit træningsforløb?
Hvordan ser dit træningsforløb ud?
Dine muligheder for at træne i en anden kommune
Hvad skal du medbringe til træning?
Pris og kørsel
Hvordan melder du afbud til træning?

Vederlagsfri og palliativ fysioterapi