Almene boligselskaber

Disse almennyttige boligselskaber administrerer boliger i Rudersdal Kommune.

Oversigt over almene boligselskaber

Andelsboligforeningen Eskemosepark
Andelsboligforeningen Kunstnerbyen
Birkerød Almennyttige Boligselskab
Boligselskabet Birkebo
Boligselskabet BSB Søllerød
Gl. Holte Boligselskab
Søllerød Almene Boligselskab
Søllerød Sociale Boligselskab
Søllerød Ældreboligselskab