Spring til indhold

Akutte problemer med kloak, spildevand, regnvand og drikkevand

Som grundejer har du selv ansvaret for kloaksystem og rørføring på din grund. Opdager du utætheder eller brud på kloak inden for skellet til din grund, skal du derfor selv tage kontakt til en kloakmester, som kan hjælpe dig med skaden.

Er der derimod  brud på kloak uden for skellet til din grund, på et offentligt areal, skal du kontakte forsyningsselskabet Novafos A/S.

Tlf. 44 20 80 00
novafos@novafos.dk
Novafos.dk

Oplever du, at der står vand op af af vejristene i kanten af en offentlig vej, skal du kontakte Rudersdal Kommunes Driftsafdeling på drift@rudersdal.dk, tlf.: 46 11 27 50.

Oplever du, at der står vand op af vejriste på private fællesveje, er det - afhængig af ejerforholdene - den tilstødende grundejers eller grundejerforeningens ansvar at vedligeholde vejristene. Meddel til ejeren af vejen, at du har bemærket problemet, så vedkommende kan tage affære.

Mulige årsager til problemer