Spring til indhold

Aktiviteter ved kognitive eller psykiske vanskeligheder

I Rudersdal er der flere fritidstilbud, til dig, som er over 18 år og har en funktionsnedsættelse. I vores fritidstilbud kan du møde ligesindede og deltage i forskellige aktiviteter. 

Til dig, som har kognitive vanskeligheder, som fx hjerneskade, har vi:

  • Café og kulturtilbud Ebberød Kulturhus
  • Aktivitets- og værested Teglporten Ruder Es

Til dig, som har det svært lige nu, måske har stress eller forskellige psykiske vanskeligheder, har vi:

  • På Sporet - Huset for fællesskaber og udvikling

Hvis du vil vide mere om målgruppen og indholdet i de forskellige fritidstilbud, og hvordan du søger, kan du læse mere ved de enkelte fritidstilbud.

Baggrundsinformation

  • Lovgrundlag

    Lov om social service § 104 og §79 (kap. 14)