Spring til indhold

Aktiviteter ved handicap eller psykiske vanskeligheder

I Rudersdal er der flere fritidstilbud, til dig, som er over 18 år og har en funktionsnedsættelse. I vores fritidstilbud kan du møde ligesindede og deltage i forskellige aktiviteter. 

Til dig, som har udviklingshæmning eller hjerneskade, har vi:

  • Café og kulturtilbud Ebberød Kulturhus
  • Aktivitets- og værested Teglporten Ruder Es

Til dig, som har psykosociale vanskeligheder, har vi:

  • Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19

Hvis du vil vide mere om målgruppen og indholdet i de forskellige fritidstilbud, og hvordan du søger, kan du læse mere ved de enkelte fritidstilbud.

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Lov om social service § 79 (kap. 14)