Aktindsigt

Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Rudersdal Kommune. Reglerne om dette findes i offentlighedsloven. Offentlighedsloven indeholder dog også begrænsninger i aktindsigten.

Er du part i en sag i Rudersdal Kommune, har du en udvidet ret til aktindsigt i denne sag. Reglerne om dette findes i forvaltningsloven.

Aktindsigt betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de dokumenter, som Rudersdal Kommune har modtaget, og som er sendt ud fra kommunen. Dvs. alle dokumenter, der udgør en del af sagsbehandlingen, og som har betydning for sagens afgørelse.

Aktindsigt og indsigt efter persondataloven

Sådan anmoder du om aktindsigt i kommunens sager
Sådan anmoder du om aktindsigt i din egen sag
Hvornår får du svar
Indsigt efter persondataloven