Aflastning

Du kan søge om aflastning, hvis du er ældre og syg, eller hvis du har et handicap, som gør, at dine pårørende varetager pleje og omsorg af dig i hjemmet.

 

Aflastning for ældre

Hvilke former for aflastning kan du få?
Hvem kan få aflastning?
Sådan søger du
Hvad sker der efter din henvendelse?
Hvad koster det?

Aflastning for børn under 18 år

Hvem kan få aflastning?
Hvordan foregår en aflastningsordning?
Sådan søger du
Ønsker du at blive aflastningsfamilie for et barn under 18 år?
Ønsker du at blive plejefamilie?

Aflastning for voksne med handicap

Aflastning og afløsning
Hvem kan søge?
Sådan søger du

Baggrundsinformation