Spring til indhold

Aflastning for voksne

Du kan søge om aflastning, hvis du er ældre og syg, eller hvis du har et handicap, som gør, at dine pårørende varetager pleje og omsorg af dig i hjemmet.

 

Aflastning for ældre

Hvilke former for aflastning kan du få?

Hvem kan få aflastning?

Sådan søger du

Hvad sker der efter din henvendelse?

Hvad koster det?

Aflastning for voksne med handicap

Aflastning og afløsning

Hvem kan søge?

Sådan søger du

Baggrundsinformation